Otwórz w osobnym oknie (.pdf)

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma TUR Urszula Rajewska, wpisana do rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REGON: 020911631, NIP: 9111215783, zwana w dalszej części „Sprzedawcą”.

 

I. Postanowienia ogólne

 1.     Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Istnieje możliwość realizacji zamówienia z dostawą poza granice Polski - koszt usługi ustalany jest indywidualnie,  poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z obsługą sklepu.

 2.    Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 3.     Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.lestasklep.pl (Sklep Internetowy).

 4.     Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

 5.     Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie w odpowiednim czasie na odpowiednich stronach internetowych, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.

 6.     Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (poprzez wiadomość e-mailową).

 7.     W momencie złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość mailową. W momencie realizacji zamówienia klient jest informowany również poprzez wiadomość mailową.

 

II. Warunki dokonywania zakupów

 1.     Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem internetowym www.lestasklep.pl („Sklep Internetowy”).

 2.     Wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie Nazwiska i Imienia, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).

 3.     Podmiot lub osoba która prawidłowo wypełniła Formularz Zamówienia i złożyła zamówienia jest Zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

 4.     Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.

 5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Zamawiającego.

 6.     Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 7.     W przypadku braku danego Produktu w magazynie Sprzedawcy, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji danego zamówienia lub jego anulowaniu. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 8.     Zamawiający może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerami +48 71 721 83 33 lub +48 733 108 138, bądź mailowo sklep@lestasklep.pl. E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr …….”. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za Produkt została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni na konto Zamawiającego.

 9.     W przypadku zakupu towaru, na który do systemu informatycznego wprowadzona zastała błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub kontynuować realizację tego zamówienia. W powyższych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni liczonych od daty otrzymania informacji od Sprzedawcy, złożyć drogą mailową oświadczenie o kontynuowaniu tego zamówienia lub oświadczenie o anulowaniu tego zamówienia, czyli odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Powyższy zapis nie skraca konsumentom terminu określonego w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1021 z   późn. zm.), dalej Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów.

 10.    W przypadku nie otrzymania przez Sprzedawcę od Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, w tym terminie, Sprzedawca uznawać będzie że Zamawiający akceptuje warunki na jakich przystąpił do transakcji, a tym samym kontynuowana będzie realizacja tego zamówienia na rzecz Zamawiającego.

 11.   Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 12.   Całkowita cena Produktu z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie na Formularzu Zamówienia.

 13.   Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

 14.   Zamawiający, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

III. Czas i forma realizacji zamówień

 1.       Towary zamówione w Sklepie Internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 2.       Czas realizacji Zamówienia wynosi 24 godziny od momentu wpływu pieniędzy na nasze konto  - jeśli obuwie jest dostępne w magazynie.

 3.       Wszelkie dodatkowe regulacje dotyczące wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, określone zostały w regulaminie firmy DPD.

 

IV. Sposób dokonywania płatności

 1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić przelewem na poniższy rachunek bankowy (w tytule prosimy wpisać nr zamówienia):

 BANK PKO BP W OLEŚNICY: 29 1020 5297 0000 1302 0130 8121

TUR Urszula Rajewska

Sklep Obuwniczy
ul. Grabskiego 13
56-400 Oleśnica

    2. Za pobraniem(płatnie kurierowi).

 

V. Koszty dostawy

 1. Koszt dostawy ponosi Zamawiający.
 2. Koszt dostawy na terenie Polski w przypadku przedpłaty na rachunek bankowy wynosi 16zł.
 3. Przy zamówieniach powyżej 500 zł wysyłka wynosi 5zł.
 4. Wysyłka za pobraniem wynosi 20zł.

 

VI. Rozmiary obuwia

  1.  Jak dobrać odpowiedni rozmiar?

   • Potrzebna jest kartka papieru (wystarczy A4), długopis, ołówek oraz centymetr krawiecki lub linijka. Przymocuj kartkę do podłogi taśmą klejącą tak aby się nie przesuwała.
   • Usiądź, zegnij nogę, a stopę postaw stabilnie na kartce. Najlepiej mieć na nodze takie skarpetki lub rajstopy, jakie będziesz nosił do danych butów. Obrysuj stopę trzymając ołówek prostopadle do powierzchni kartki.
   • Narysuj proste linie w najbardziej wystających punktach na palcach, pięcie i po bokach stopy.
   • Linijką albo centymetrem prosimy zmierz odległość miedzy linią przy palcach oraz przy pięcie. Centymetr musi być idealnie prosty i naciągnięty. To jest długość twojej stopy.
   • Zalecane jest przymierzanie butów po południu. W tym czasie stopy mają największy rozmiar. Najlepiej jest przymierzać buty w skarpetkach, w których chodzi się na co dzień, ponieważ mogą one zwiększyć rozmiar buta nawet o pół rozmiaru. Ponieważ istnieje możliwość różnicy w rozmiarówce w zależności od producenta obuwie wysyłamy zgodnie z długością wkładki obuwia określoną w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wkładka podana jest w cm dla każdego rozmiaru obuwia.

 

   2.       Tabela rozmiarów

 

Rozmiar

Długość

36

23 cm

37

24 cm

38

24,5 cm

39

25 cm

40

26 cm

41

26.5 cm

42

27 cm

43

28 cm

44

28.5 cm

45

29 cm

46

30 cm

47

30,5 cm

 

VII. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

 1.     Zamawiający konsument ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Koszty zwrotu pokrywa klient.

 2.     Zwracany produkt wraz z numerem konta, na które ma nastąpić zwrot gotówki prosimy odesłać na adres, który będzie widniał na paragonie albo fakturze VAT przesłanej klientowi razem z towarem w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

 3.     Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nie używanego, nie posiadającego jakichkolwiek śladów używania, w stanie niezmienionym. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

 4.     Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w odesłanym obuwiu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki przez Sprzedawcę.

 5.     Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez klienta towaru na adres wskazany na paragonie albo fakturze VAT oraz złożeniu ponownego zamówienia na żądany towar. Koszt dostarczenia  zwróconego towaru pokrywa Klient.

 

VIII. Warunki reklamacji

 1.    Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

  2.   Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na formularzu, którego wzór można pobrać TU

 3.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Reklamującego w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru  wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym  na adres :

TUR Urszula Rajewska

Sklep Obuwniczy
ul. Grabskiego 13
56-400 Oleśnica


        z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy".

 4.     Do Zamawiającego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.

 5.     Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy. Reklamowane obuwie musi być czyste i suche.

  6.    W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.

 7.     Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający. W przypadku gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci uzasadnione koszty przesyłki zareklamowanego Produktu poniesione przez Zamawiającego.

 8.    Reklamacji nie podlegają :

   •  naturalne zużycie obuwia
   •  obuwie z widocznymi wadami podczas zakupu
   •  obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne
   •  fleki i obciągnięcia obcasów
   •  wygoda obuwia
   •  ozdoby w formie łańcuszka, ze sztucznej biżuterii, hafty itp.

 

 

X. Ochrona danych osobowych

 1.     Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

2.      Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

3.       Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

4.      Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

 

XI. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.

2.      Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego

3.      Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

4.      Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

5.      Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Zamawiającego.

 


Copyright © 2013 TUR Urszula Rajewska